Trung Tâm Hội Nghị 272 Võ Thị Sáu

Trung Tâm Hội Nghị TP HCM. Địa chỉ 272 Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM